Foro1PSpolečnost PKS stavby a.s. je generální dodavatel staveb, jenž disponuje vlastními výrobními kapacitami na veškeré rozhodující stavební profese včetně technologií a služeb. V rámci konsolidovaného obratu skupiny firem PKS patří k 30 nejvýznamnějším stavebním společnostem České republiky a zaměstnává zhruba 300 zaměstnanců.

Kanceláře nejvyššího vedení společnosti vč. zasedací místnosti a kanceláře sekretářky v nejvyšším patře administrativní budovy stavebního holdingu byly v roce 2014 modernizovány podle vysokých nároků. Tyto reprezentativní prostory byly proto vybaveny mimo jiné i inteligentní elektroinstalací, která uživatelům zajišťuje komfort i bezpečí.

Řídící systém Tecomat Foxtrot zde ovládá:
– světla,
– klimatizaci,
– přístup do jednotlivých kanceláří,
– elektronický zabezpečovací systém,
– stínící techniku,
– audiovizuální techniku.

Uživatelé spouštějí jednotlivé funkce automatizovaného systému prostřednictvím nástěnných tlačítek (JUNG). Kvůli maximálnímu komfortu jsou tlačítka nainstalována také na ploše pracovních stolů. V zasedací místnosti mají navíc uživatelé k dispozici nástěnný dotykový diplej. Kromě toho lze vše ovládat přímo z tabletů, což umožňuje ovládání systému i na dálku.

Automatizace např. umožňuje stiskem jednoho tlačítka spustit vnitřní žaluzie i venkovní žaluzie, zapnout určité skupiny světel a nastavit jejich intenzitu tak, aby se vytvořily optimální podmínky pro jednání, práci u stolu, promítání připravených podkladů na televizi apod. Oba ředitelé mají také možnost jednoduše a přímo od svého stolu zakázat, částečně omezit, nebo zcela uvolnit vstup do svých kanceláří.